Tisk

Obchodní podmínky

Expediční lhůta

Zboží odesíláme jakmile dojde ke zpracování Vaší objednávky, zpravidla druhý den.   O dodacích lhůtách Vás budeme co nejdříve telefonicky nebo e-mailem informovat. Pokud z jakéhokoli důvodu nemůže být objednávka uspokojena a zákazník již provedl platbu za zboží, je kontaktován a jsou mu nabídnuty další možnosti postupu (storno a vrácení peněz, změna objednávky, prodloužení expediční lhůty). Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet.

Zásilka

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na PŘEPRAVCI (ne na nás).

Vrácení zboží

Zákazník má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být v neporušeném originálním obalu, nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno a musí být vráceno včetně všech dokumentů (návod, záruční list atd.) (zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty). Zboží odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu prodávajícího bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka kupní ceny na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem (částku přepravného nebo doběrečného zpět neproplácíme).

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v našem internetovém obchodě se řídí platnými zákony.

• okamžikem převzetí a zaplacení zboží se stává kupující vlastníkem zboží. Není-li na záručním listě uvedeno jinak, je záruka na všechno dodané zboží 24 měsíců. Ke každému zboží dáváme záruční list, pouze u spotřebního zboží jako diamantové kotouče, sekáče do bouracích kladiv a podobně slouží jako záruční list daňový doklad (faktura). Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží, vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na části běžného opotřebení a další podmínky vyznačené na záručním listě.

• pokud kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat u prodejce. U vad, které jsou odstranitelné, má kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny, a to bez zbytečného odkladu. U vad neodstranitelných má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit.

Kupující oznamuje reklamaci jedním z následujících způsobů:

1. zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu
2. zasláním doporučeného dopisu na adresu, která je uvedena na faktuře.

Při podání reklamace uveďte prosím číslo vaší objednávky (je na daňovém dokladu), číslo daňového dokladu a popis zjištěných vad zboží a jejich projevy.

• po podání reklamace rozhodne prodávající o dalším postupu a do 3 pracovních dnů seznámí s rozhodnutím kupujícího, případně navrhne další postup reklamace.
• v případě přijetí reklamace bude kupující vyzván, aby zboží (řádně zabalené) společně s kopií daňového dokladu a adresou  zaslal na adresu prodejce (při zasílání zvolte normální přepravu, nikoliv dobírku, ta nebude přijata). Prodávající při převzetí zboží vydá doklad potvrzující převzetí zboží k reklamaci /nebo doklad obratem zašle na uvedenou adresu/. Opravené zboží pak bude kupujícímu zasláno na jím uvedenou adresu (maximálně do 30-ti dní nebo dle domluvy s kupujícím) nebo v případě neodstranitelné vady  zasláno zboží nové (maximálně do 30-ti dní), případně dle dohody  budou vráceny peníze v hodnotě ceny reklamovaného zboží na bankovní účet.

•  prodávající neručí za škody, způsobené na zásilce přepravcem, poštou. Pokud Vám je zásilka doručena poškozená (potrhaný, zjevně deformovaný, otevřený transportní obal apod.), je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít, v opačném případě se prodávající zříká všech závazků, které pro něj z tohoto reklamačního řádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce.

 
Kontakt
Zdeněk Vorlický,
Švábky 2,
180 00 praha 8,
tel./fax: 284 823 348,
mobil: 721 437 529

TOPlist